ESOL - Vietnamese

Chương trình ESOL đã được thiết kế cho sinh viên, sinh viên cư trú và sinh viên không phải cư dân muốn nâng cao trình độ Anh Ngữ của họ.

Mô tả chương trình


Sinh viên có thể hoàn tất chương trình trong một năm học (chín tháng) và đang chuẩn bị cho đại học hoặc các kỳ thi vào đại học, như là Texas Success Initiative ​​(TSI) hoặc Test of English as a Foreign Language (TOEFL). Chương trình giảng dạy bao gồm các khả năng ngôn ngữ trong Giao Tiếp, Văn Phạm, và Đọc và Viết nơi làm việc, nơi đại học, hoặc trong khi học tập ở trường đại học. Các khóa học được giảng dạy bởi các giáo sư cao cấp sử dụng các buổi diển thuyết, dự án cho nhóm, hoặc làm bài tập trên máy điện toán. Một Giấy Chứng Nhận Tốt Nghiệp sẽ được trao cho quý vị sau khi hoàn tất chương trình ESOL.

Cách đăng ký

 

Cư dân Texas với bằng tốt nghiệp trung học hoặc chứng chỉ giáo dục phổ thông (GED)

 1. Quý vị cần phải hoàn tất đơn xin nhập học tại: How to Apply hoặc trực tiếp tại Trung tâm Chào Mừng của chúng tôi. Miễn lệ phí nộp đơn ghi danh nhập học.
 2. Quý vị cần gặp một cố vấn hoặc đến phòng Ghi Danh của trường để xin mẫu đơn thi COMPASS-ESL. Kỳ thi này miễn phí.
 3. Sau đó gặp cố vấn để biết kết quả thi trắc nghiệm và sẽ được chỉ dẫn ghi tên những lớp học nào. Kết quả kỳ thi trắc nghiệm của quý vị sẽ xác định trình độ của quý vị và các lớp học để ghi danh.
 4. Vào trang SOS để ghi danh các lớp.
 5. Quý vị sẽ nhận các tín chỉ đại học sau khi hoàn tất các lớp.

Cư dân hoặc không phải cư dân và chưa tốt nghiệp trung học

 1. Quý vị cần Bằng Trung Học hoặc chứng chỉ giáo dục phổ thông (GED)
 2. Quý vị cần phải hoàn tất đơn xin nhập học tại văn phòng phát triển liên tục và chuyên nghiệp (văn phòng CPD). Miễn lệ phí nộp đơn ghi danh nhập học.
 3. Tại văn phòng phát triển liên tục và chuyên nghiệp, Quý vị có thể yêu cầu tham dự kỳ thi xếp lớp, COMPASS-ESL. Kỳ thi này miễn phí.
 4. Kết quả kỳ thi của quý vị sẽ xác định trình độ của quý vị và các lớp học để ghi danh. Quý vị sẽ nhận được các tín chỉ tiếp tục giáo dục (Continuing Education), nhưng không phải là các tín chỉ đại học.

Chương trình học

 1. Giao Tiếp bằng lời nói

  Cải thiện khả năng nghe và nói Anh Ngữ của sinh viên, và chuẩn bị cho sinh viên có khả năng thong hiểu trong môi trường giáo dục, dạy nghề và xã hội bằng Anh Ngữ. Giúp sinh viên phát âm chính xác và tăng cường khả năng nghe hiểu tiếng Anh cũng như học để có thể chỉ dẩn chính xác hơn, để tường thuật, và giải thích các sự kiện hoặc khái niệm.

 2. Văn Phạm

  Cải thiện khả năng Văn Phạm cho mục đích học tập và nơi làm việc. Sinh viên sẽ học cách viết tiếng Anh chính xác để giao tiếp qua e-mail, thư từ, và các tài liệu khác. Cách chọn lựa từ ngữ chính xác, hình thức của từ ngữ, và thứ tự của từ ngữ là trọng tâm của khóa học.

 3. Đọc và Viết

  Cải thiện trình độ thông thạo đọc, ngữ vựng và khả năng viết chuyên nghiệp cho một xã hội đa văn hóa và đa ngôn ngữ. Sinh viên tăng cường thông hiểu tiếng Anh qua việc đọc sách tiểu thuyết, truyện ngắn, sách giáo khoa, và các ấn phẩm chuyên nghiệp. Trọng tâm của khóa học là viết bài tiểu luận trong hình thức một câu chuyện, so sánh, ý kiến, hoặc hậu quả xảy ra.

English as a Second Language Student

Looking for an English description?

Looking for this course description in English? No problem, we can help! In addition to this program, you’ll find more options for ESOL courses!

Liên hệ chúng tôi


281-998-6150
Information@sjcd.edu